Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Kültür Varlıklarını Korum Bölge Kurulunun 25.10.2018  Tarih ve 5682-5683 Sayılı Kararları