İlçemiz Hakkında Genel Bilgiler

KAVAK 

        Samsun-Ankara karayolu üzerinde Samsun'un güneyinde bulunan Kavak ilçemiz, şehir merkezine 50 km mesafededir. Karadeniz'i İç Anadolu, güney ve batı Anadolu'ya bağlayan önemli bir kavşakta bulunan Kavak, ulaşım yönünden büyük avantajlara sahiptir. Samsun - Ankara - İstanbul ana karayolu üzerinde yer alması, içinden demiryolu hattının geçmesi, Samsun limanına yakın olması, Samsun havaalanına kısa mesafesi yatırım için önemli cazibeler oluşturmakta ve ilçenin geleceği için de büyük umut vaad etmektedir. 

         Denizden yüksekliği 600 metre olan ve ormanlık bir yapıya sahip bulunan Kavak, İç Anadolu üzerinden ilçe sınırına girildiği anda ziyaretçilerini sık ağaçlarla kucaklar ve karadeniz sahili boyunca ayrılmaz. İlçe ormanlarında genellikle Akmeşe, Karameşe (pelit ağacı) gürgen, yabani fındık, ıhlamur, yabani erik, kiraz, kavak ve ardıç bulunur. 

         Kavak ilçe merkezi ve çevresi oldukça dalgalı bir topografyaya sahiptir. Arazi yerleşmenin kuzey kesiminde daha eğilimli olup, Samsun - Ankara karayoluna doğru eğim azalmakta daha güneye indikçe eğim tekrar artmaktadır. Arazi kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde dere yatakları ile parçalanmaktadır. 
 
        En yüksek dağı Hacılar Dağı'dır. İlçenin en önemli akarsularından Mert Irmağı bu dağlarda doğar. Ağıllı deresinin katılımıyla daha da büyüyerek Samsun şehrinin doğusundan Karadeniz'e dökülür. İlçenin doğal gölü olmasa da sulama amacıyla yapılan göletleri vardır. İlçenin kuzeyinde Divanbaşı Göleti, güneyinde Kozansıkı Göleti, batısında ise Güven Göleti bulunur.

         Deniz seviyesinden oldukça yüksek olan Kavak'ta iklim, deniz ikliminden kara iklimine geçiş şeklindedir. Fakat karasal iklim daha baskın durumdadır. Yazları ılık, kışları ise genellikle soğuk geçer. Yazın lodos, kışın poyraz rüzgarlarının etkisi altında kalan ilçede en fazla yağmur ilkbaharda yağar.

         Kavak ilçesinin ekonomisinin lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Tarım alanında en çok buğday, mısır, yulaf, arpa gibi tahıl ürünleri yetiştirilir. Ayrıca, şeker pancarı, tütün, patates ekimi de yapılmaktadır. Sılaj mısır ve fiğ ekimi de artmaktadır. Hayvancılıkta ise kümes hayvancılığı ilçede gelişmiştir. Kümes hayvancılığının yanı sıra buna bağlı olarak yumurta ve kesimhane fabrikaları da ilçeye önemli bir ekonomik katkı sağlamaktadır. Yüksek kesimlerdeki köylerde yaşayan halkın geçim kaynağı ise büyük ölçüde orman ürünleridir. İlçedeki sanayi genellikle kireç, tuğla ve kiremit üretimi şeklinde gelişmişken son zamanlarda tekstil dahil birçok yatırımı bünyesine çekmektedir. 

         Kavak; yukarıda sayılan özellikleri ile birlikte hızla gelişmekte olan bir ilçedir. Çok eskilere dayanan tarihi, kültürel ve sosyal yapısı, gelenek ve görenekleri, yemekleri, dil ve mimarisiyle Kavak ilçemiz ve her bir köyü kendine has doğal bir özelliğe ve kültüre sahiptir.

         Kavak'ın en ilginç özelliği ise ilçe insanlarının birbirlerine olan bağlılığını ilçe dışında da tesis etmeleri bu bağlılık ile hareketlerine yön vermeleridir. Kavak, Samsun ve Karadeniz'in en örgütlü ilçelerinin başında gelmektedir. Genellikle insanlar Samsun ve Karadeniz'deki ilçeleri, ya öne çıkan işadamı veya siyasetçisiyle tanır. Ama iş Kavak'a gelince, karşına yüzlerce üyesi bulunan dernekler çıkar. Kavak'ın hemen hemen her köyünün bir derneği bulunur. Bu dernekler ise KADEF (Kavak Dernekler Federasyonu) çatısı altında toplanarak Karadeniz'in en güçlü lobisini oluşturmaktadır. Kavaklı işadamlarıda KASİEM (Kavak Sanayici İşadamları Esnaf ve Meslek Grupları Derneği) adı altında birleşerek güçbirliği yapmaktadır.