İlçemiz Devlet Hastanesinde 12- 15 Kasım tarihleri arasında Çocuk İhmal ve İstismarına Yaklaşım konulu  eğitim düzenlenmiştir. Çocuk ihmal ve istismarına yaklaşım konulu eğitim, Samsun Çocuk İzlem Merkezi’nde görev yapan Sosyal Çalışmacı Fatih KURŞUN tarafından verilmiştir. Eğitim, çocuk ihmal ve istismarının tanımlanması, önlenmesi , tespit edilmesi ve bildirilmesinde sağlık personeli üzerine düşen görevler hakkında bilgi vermek ve farkındalık oluşturmak için düzenlenmiştir.